Wyłączajmy urządzenia na czas burzy!

Ponownie PRZYPOMINAMY o wyłączaniu wszystkich urządzeń sieciowych podczas burzy lub wyładowań atmosferycznych!
Niestety weekendowe burze spowodowały wiele uszkodzeń sprzętu sieciowego oraz nie tylko.
1. Nie wyłączając urządzeń od sieci elektrycznej na czas burzy ryzykujesz utratę wszystkich podłączonych urządzeń w sieci.
Często ofiarą padają wszelkiej maści sprzęty RTV oraz AGD.
2. Pozostawione podłączone urządzenia podczas przepięcia mogą wzniecić ogień! Stwarzają ryzyko pożarowe!
3. Uszkodzone, nie podlegające naprawie urządzenia stają się nie potrzebnymi elektrośmieciami zanieczyszczającymi nasze środowisko!
Pamiętajmy!
burze miedziana góra