Wprowadzamy zmiany dla obcokrajowców!

Szanowni Państwo,

Od dnia 14/04/2017 nasze posty będą pojawiały się w dodatkowych językach. Poza naszym ojczystym językiem polskim informacje przekazywać będziemy również w języku angielskim i rosyjskim!

Nasza decyzja związana jest z faktem, iż co raz więcej osób z zagranicy przyjeżdża do naszego kraju i pragną korzystać z usług dostępu do Internetu. Nasz region szczególnie upodobali sobie nasi wschodni sąsiedzi i dla nich pojawia się język rosyjski. Język angielski natomiast jest u nas obecny głównie ze względu na firmy, które korzystają z naszych usług outsourcingowych i serwisowych.

Dodatkowo pragniemy poinformować, że nie tylko posty zyskają dodatkowe języki. W naszym Biurze Obsługi Klienta również można porozumieć się po angielsku i rosyjsku.


Dear Sir or Madam,

Starting from 14/04/2017 our posts will appear in additional languages. Apart from our native Polish language, we will also provide information in English and Russian!

Our decision is related to the fact that more and more people from abroad come to our country and want to use Internet access services. Our region was particularly favored by our eastern neighbors, and for them Russian language appeared. The English language is present mainly because of the companies that use our outsourcing services and repair and maintenance services.

In addition, we would like to inform you that not only posts will receive additional languages. In our Customer Service Office you can also speak English and Russian.


Дамы и Господа,

Со дня 04.14.2017 наши сообщения будут появляться на других языках. В дополнении к нашему родному польскому языку будем предоставлять информацию на английском и русском языках!

Наше решение связано с тем, что все больше и больше людей из-за рубежа приезжают в нашу страну и хочу воспользоваться услугами доступа в Интернет. Наш регион особенно любят наших восточных соседей, и для них есть русский язык. Английский, но присутствует с нами в основном за счет компаний, которые используют наши услуги, аутсорсинг и техническое обслуживание.

Кроме того, обратите внимание, что сообщения не только получить дополнительные языки. Наша служба поддержки клиентов может общаться на английском и русском языках.