UWAGA! Zbliżają się burze na czas weekendu!

Przypominamy o wyłączaniu urządzeń sieciowych oraz komputerów z sieci elektrycznej na czas trwania wyładowań atmosferycznych. Infrastruktura elektryczna na terenach podmiejskich jest wyjątkowo narażona na skoki napięcia mogące powodować uszkodzenia wyżej wymienionych urządzeń!