Sezon burzowy w pełni – ostrzeżenie

Przypominamy naszym klientom o konieczności wyłączania urządzeń sieciowych w trakcie trwania burzy! Wyładowania atmosferyczne często powodują skoki napięcia w sieci elektrycznej czego skutkiem są między innymi uszkodzone routery, modemy oraz anteny. Aby uchronić się przed uszkodzeniem wyżej wymienionych urządzeń należy odłączyć je od sieci elektrycznej na czas trwania gwałtownych zmian pogodowych.

Dziękujemy za współpracę.

Zostaw do Siebie kontakt!
Dobierzemy usługi Specjalnie dla Ciebie!