RODO

Szanowni Państwo,
w związku z rozpoczęciem z dniem 25 maja obowiązywania nowych przepisów o ochronie danych
osobowych – RODO, przygotowaliśmy zbiór niezbędnych informacji w tym zakresie.

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane?
Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w jednym lub więcej spośród
następujących celów:

1. w celu realizacji działań wykonywanych na Państwa żądanie przed realizacją
zamówienia, usługi lub umowy,
2. w celu zawarcia i wykonania umowy, którą zawarli Państwo z I-TEL Paweł Bąk,
3. w celu realizacji zamówienia lub usługi, którą zawarli Państwo z I-TEL Paweł Bąk,
4. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na I-TEL Paweł Bąk,
np. wystawienia faktury lub rachunku,
5. w celach marketingowych produktów i usług I-TEL Paweł Bąk.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
I-TEL Paweł Bąk z siedzibą w Kielcach, ul. Batalionów Chłopskich 89, 25-670 Kielce.
Jak możesz się z nami skontaktować?
• pocztą tradycyjną – I-TEL Paweł Bąk, ul. Batalionów Chłopskich 89, 25-670 Kielce,
• e-mail: biuro@ne-trix.com.

Jak uzyskać informacje dotyczące ochrony danych osobowych?
• pocztą tradycyjną – I-TEL Paweł Bąk, ul. Batalionów Chłopskich 89, 25-670 Kielce,
• e-mail: rodo@ne-trix.com

Na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?
Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie:
1. zgody – to jest dobrowolnie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych –
art. 6 ust.1 lit a) RODO,
2. wymogów kontraktowych – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy
– art. 6 ust. 1 lit b) RODO,
3. uzasadnionych wymogów Administratora lub strony trzeciej – przetwarzanie jest
niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych
przez administratora lub przez stronę trzecią – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Co zrobić, jeśli nie chcesz, żebyśmy przetwarzali Twoje dane?
Jeżeli nie życzysz sobie, byśmy dalej przetwarzali Twoje dane, prosimy o kontakt.
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe do czasu cofnięcia zgody lub przez okres
niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawa osobowe
W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługuje Ci prawo:
• żądania dostępu do Twoich danych osobowych,
• żądania od Administratora sprostowania Twoich danych osobowych,
• żądania od Administratora usunięcia Twoich danych osobowych,
• żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,
• przeniesienia Twoich danych osobowych,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podstawa prawna
Art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie
o ochronie danych),Dz.U.UE.L.2016.119.1.

 

Pozdrawiamy,

zespół ne-trix.com