Podczas burzy !

Przypominamy o konieczności wyłączania urządzeń sieciowych zarówno światłowodowych jak i radiowych w przypadku wystąpienia wyładowań atmosferycznych.Nie odłączenie urządzeń podczas burzy może skutkować uszkodzeniem urządzeń sieciowych i nie tylko!

Dziękujemy za współpracę.