#epix

Zarówno Netflix, Cda.pl oraz Facebook korzystają z węzłów EPIX do których jesteśmy podłączeni także my!
Co to daje?
Szybsze połączenia oraz większa przepustowość. Jako ciekawostkę dodajemy że w ostatnim czasie Netflix zanotował rekordowe wyniki! Liczba subskrybentów platfomy wzrosła o 15,77 mln!

Źródło: Netflix
Źródło: EPIX