Awaria Firefox

W dniu dzisiejszym wielu użytkowników zgłasza brak działania usług Mozilla Firefox!
Usterka może być myląca i sugerować brak funkcjonowania internetu.
Jeżeli korzystacie z przeglądarki Mozilla Firefox zachęcamy instalację najnowszej aktualizacji oraz usunięcie cache przeglądarki.
W innym przypadku należy skorzystać z innej przeglądarki internetowej do czasu usunięcia usterki.