Prace planowe

Szanowni Klienci!
Na infrastrukturze sieciowej #nexera zostały zaplanowane prace planowe.
Planowana data rozpoczęcia: 17.10.2022 15:00
Planowana data zakończenia: 17.10.2022 17:00