Jak postępować w przypadku awarii energetycznej

Szanowni klienci!
Przypominamy!
Przerwy w dostawie energii elektrycznej lub awarie powodujące wielokrotne włączanie i wyłączanie domowych urządzeń sieciowych mogą spowodować problemy z połączeniem internetowym!
1. Po zakończonej awarii energetycznej sprawdzamy czy wszystkie urządzenia sieciowe od operatora są podłączone do prądu, czy zapalona jest dioda sygnalizująca zasilanie!
2. Pełne uruchomienie niektórych urządzeń sieciowych może zająć nawet do 5-7 minut! Czekamy!
3. W przypadku dalszego braku usługi odłączamy urządzenia sieciowe od prądu i podłączamy z powrotem po paru sekundach!
4. W przypadku usługi radiowej może być potrzebny długi restart zasilacza anteny(około 90 sekund)!
5. Uruchamiany urządzenia sieciowe i ponownie sprawdzamy po 5-7 minutach czy usługi wróciły do funkcjonalności.
6. NIE KLIKAMY przycisku RESET. Spowoduje to usuniecie konfiguracji z ww. urządzeń i dalsze problemy.
7. W przypadku dalszego braku usługi kontaktujemy się z operatorem w celu rozwiązania problemu.
W godzinach pracy biura od Pon do Pt od 8.00 do 16.00
pod tel. 41 345 71 15
Poza godzinami pracy biura SMS pod tel. 796 650 763
Zostaw do Siebie kontakt!
Dobierzemy usługi Specjalnie dla Ciebie!